Pilguheit aastasse 2017

Jaanuaris sai koostatud raamatukogu statistiline ja ka sõnaline aruanne. Teen siinkohal ülevaate möödunud aastast.
Ühinemine

Oktoobris 2017 toimusid kohaliku omavalitsuse volikogu valimised, millest alates kuulub Karula vald Valga Valla kossseisu. Lüllemäe raamatukogu jätkab Valga Keskraamatukogu harukoguna.

Laste- ja noorteteenindus

Lüllemäe raamatukogu käib õppeaasta jooksul 2 korda kuus Lüllemäe Põhikoolis lastele raamatuid tutvustamas ja laenutamas. See on suurendanud laste lugemishuvi ja suurendanud ka laste poolt raamatukogu külastatavust – rohkem kui 4,5 korda võrreldes 2016 aastaga. Laste külastused moodustasid peaaegu kolmandiku kogukülastuste arvust. Võrreldes 2016.aastaga on 2017.a laste laenutuste arv kolmekordistunud. Peamiselt on lugejate arv kasvanud laste arvelt – 2017.aastal lisandus 24 noort lugejat.

Suurepärane koostöö on Lüllemäe kahe lasteaiarühmaga, kes külastavad raamatukogu mitu korda aastas. Samuti korraldab raamatukogu neile ettelugemist ja tegevusi raamatukogus. Lastekaitsepäeval külastas Lüllemäe lasteaialapsi Pipi, kes tegi neile põnevaid mänge ja tutvustas Pipi tegelaskuju.

Pühapäevased tegevushommikud toimusid 2017.aasta esimesel poolel, mis oli suunatud koolieelikutele ja algklassilastele.

Hea koostööpartner on Lüllemäe Põhikool. Kohtumised Wimbergi (KULKA toel) ja Mihke Rauaga panid laste silmad särama ja mõjus motiveerivalt. Marek Kahro eestveadmisel toimus loovkirjutamise päev põhikooli vanematele noortele ja jutuvestmise tund algklassilastele.

Samuti osalesid põhikooli vanemad noored raamatukogutunnis, kus neil oli võimalus proovida erinevaid töölõike – raamatute sorteerimist, uue kirjanduse valimist, raamatute mahakandmist. Kõik klassid, kes soovisid, said tulla neile sobival ajal raamatukogutundi.

Sündmustel ja rühmakoolitustel osales lapsi ja noori kokku 364.

Lastele ja noortele toimunud sündmusi:

Pühapäevased tegevushommikud

Emakeelepäeva tähistamine algklassilastega

Emakeelepäeva tähistamine lasteaialastega

Kohtumine Wimbergiga

Loovkirjutamise päev 8. ja 9. klassile - Marek Kahro

Jutuvestmise päev algklassidele - Marek Kahro

Lastekaitsepäev Pipiga lasteaialastele

Mihkel Raud tuleb Lüllemäele

Joonistuskonkurss ja näitus „Teejuhi koerad“

Ettelugemispäev lasteaialastele

Raamatukogutunnid klassidele

Sõnaränd

Sündmused täiskasvanutele

Raamatukoguüritustel osales kokku 96 täiskasvanud. Neile olid suunatud üritused teemadel: Kohtumine Mihkel Raua ja Avo Kulliga. Ürituse Sõnaränd raames külastasid Lüllemäed Eeva Park, Katrin Väli, Ivar Sild ja Julius Ürt (Indrek Tart). Veel toimus kaks loengut teemal „Köögiviljakasvatuse algtõed ja „Kuidas luua lapsega sama aja kuluga kümme korda paremat suhet?“

Aastat 2017 võib iseloomustada ka kui ettevalmistuse aastat 2018.aastaks. 2017.aasta sügisel alustati Lüllemäe keskuse rekonstrueerimistöödega, kuhu on planeeritud ka Lüllemäe raamatukogu uued ja avarad ruumid. Tööd peaksid valmima 2018.aasta kevadel. Uute ruumide tarbeks sai soetatud 2017. aastal ka uus inventar.

Arve:

Lugejaid: 164 (lisandus 32 lugejat)

Sh. lapsed ja noored: 63

Külastusi: 2917

Sh. lapsed ja noored: 983

Laenutused:  9628

Sh. lapsed ja noored: 1404

Ajakirjad: 46 nimetust

Ajalehed: 9 nimetust

Raamatud: lisandus 514 eksemplar

Sh. ilu- ja lastekirjandus: lisandus 388 eksemplariEelmine
Koduteeninduse vajaduse väljaselgitamine
Järgmine
Edetabelid 2017

Lisa kommentaar

Email again: