Sõnal e-raamat on mitu tähendust.

  • E-raamat võib tähendada mistahes teksti või monograafilist teost, mis on tehtud kättesaadavaks elektroonilisel kujul.
  • E-raamatuna võib käsitleda juttu, mis on saadetud e-postiga või tehtud kättesaadavaks ükskõik millise tekstitöötlusprogrammi vahendusel.
  • Eesti Rahvusraamatukogu kasutab raamatukogundusliku terminina mõistet "e-raamat" tähenduses "litsentsi alusel kasutatav või vaba juurdepääsuga digitaalteavik, milles on ülekaalus otsingut võimaldav tekst ja mis on trükitud raamatu (monograafia) analoog".Allikas : Vikipeedia
Eesti digiraamatute keskus

Apollo tasuta e-raamatud 

Rahva Raamat  tasuta e- raamatud

Raamatukoi tasuta e-raamatud

Haruldasi trükiseid Eesti Kirjandusmuuseumi Arhiivraamatukogu fondidesthttp://www.luuleviilma.ee/index.php?id=7342  Luule Viilma raamatud I-VIII