Raamatukogu põhiteenused on teavikute kojulaenutus ja teavikute kohapeal kasutamise
võimaluse tagamine, teavikute kogumine, säilitamine ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu juurdepääsu võimaldamine.