Lüllemäe raamatukogu abistab informatsiooni leidmisel.

  • Teemaotsingud
  • Faktide ja andmete täpsustamine
  • Andmebaaside kasutamine
  • Info teavikute kättesaadavuse ja olemasolu kohta

Info- ja teemapäringud saab esitada raamatukogutöötajale kohapeal, helistades telefonil  76 97 292 või kirjutades e-posti teel lullemae@valgark.ee