Lugejaks vormistamisel tuleb esitada pildiga isikut tõendav dokument.

Lugeja tõendab oma allkirjaga, et ta kohustub täitma raamatukogu kasutamise eeskirja.

Oma kontaktandmete muutumisest on lugeja kohustatud teavitama ka raamatukogu.