Kui raamatukogu on suletud, saab raamatud ja ajakirjad tagastada tagastuskasti. Tagastuskast asub Lüllemäe raamatukogu välisukse kõrval.

Tagastuskast:

  • on avatud ööpäevaringselt iga päev
  • seda saavad kasutada kõik Lüllemäe raamatukogu lugejad
  • tagastada saab kõiki Lüllemäe raamatukogust laenutatud raamatuid ja ajakirju
  •  laenutaja tuvastatakse raamatu/ajakirja vöötkoodi abil
  • tagastuskasti tühjendatakse raamatukogu lahtiolekuaegadel
  • palun alati veenduda, et raamat/ajakiri ei jääks tagastuskasti avausest välja
  • palun sisestada eksemplarid kasti ükshaaval.